Eoy

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
EOY is End Of Year.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
EOY (viết tắt End Of Year): Cuối năm.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều