Investment Capital

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Thành viên sơ cấp
#1
INVESTMENT CAPITAL is capital realized from issuance of long term debt, common shares, or preferred shares.
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot
  • Cuchoami123
  • daongocnam0603
  • huong238
  • laithinhai
  • congtyequip
  • BUI DEN
  • Tú Vưu

Xem nhiều