Investment Turnover

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Thành viên sơ cấp
#1
INVESTMENT TURNOVER is a profitability measure used to calculate the number of times per year an investment or assets revolve.
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot
  • Yen Huynh
  • Vuong Ngoan
  • mytran1910

Xem nhiều