Iou

 • Thread starter CompasX
 • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
#1
IOU is an informal debt instrument in the form of a written promise to pay back money owed; e.g., personal loans and professional services.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
#2
IOU: GIẤY NỢ, GIẤY NHẬN NỢ

IOU là từ viết tắt của "I OWE YOU" (Tôi Nợ Ông/Bà)

IOU là một chứng từ nợ phi chính thức dưới dạng một văn bản cam kết trả một khoản nợ, ví dụ, các khoản vay cá nhân và các dịch vụ chuyên môn.
 

BQT trực tuyến

 • Thanh Nam
  Thanh Nam
  Admin

Thành viên trực tuyến

 • Trần Mỹ Hảo
 • Trunganh45
 • Thanhduongthang
 • lapbitas
 • anhdeptrai2511
 • daongocnam0603
 • thoibimat
 • tuyet0504
 • Vincent_Han
 • Huynhthitam
 • xediengiatot
 • water830101
 • Thanh NamXem nhiều