Accrued Payroll

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ACCRUED PAYROLL is a liability arising from employees' salary expense that has been incurred but not paid.
 

BQT trực tuyến

  • MINA
    MINA
    TV Ban Quản Trị / Admin

Thành viên trực tuyến

  • Anh Duc 123
  • MINA

Xem nhiều