Accumulated Depreciation

 • Thread starter CompasX
 • Ngày gửi

1992 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
ACCUMULATED DEPRECIATION is the cumulative charges against the fixed assets of a company for wear and tear or obsolescence.
 

BQT trực tuyến

 • Rua Diu Dang
  Rua Diu Dang
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • thukimtrang
 • xediengiatot
 • Phần mềm Việt
 • Rua Diu Dang
 • babyheomoi
 • kientrucxaydung
 • Phương QN
 • auyeuch
 • saodethuong
 • LuatTrongTin
 • quinoa
 • nguyenyenht
 • MInh Thảo 28
 • prokhong5
 • superstar1

TEXT LINK

Xem nhiều