Journal

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
JOURNAL, in accounting transactions, is where transactions are recorded as they occur.
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều