Acid-test Ratio

 • Thread starter CompasX
 • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
#1
ACID-TEST RATIO is an analysis method used to measure the liquidity of a business by dividing total liquid assets by current liabilities.
 

Thành viên trực tuyến

 • Anhnguyen712
 • Vincent_Han
 • letranrubytran
 • thùy giang 18
 • BÙI THỦY
 • Phượng Vũ_hp
 • Duongngoc711
 • daongocnam0603
 • Huyền Mia
 • Trần Thị Thảo Nguyên
 • Minh.vm
 • chucsoho
 • pjru
 • thoibimat
 • mypham0711
 • Châu.ptXem nhiều