Acquisition Cost

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ACQUISITION COST is the amount, net of both trade and cash discounts, paid for property, plus transportation costs and ancillary costs.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế

Similar threads

T
Trả lời
0
Lượt xem
477
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
  • Article
tuvan.webketoan.vn weighted average cost formula
Trả lời
0
Lượt xem
359
T
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều