Acquisition Cost

 • Thread starter CompasX
 • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Thành viên sơ cấp
#1
ACQUISITION COST is the amount, net of both trade and cash discounts, paid for property, plus transportation costs and ancillary costs.
 

Thành viên trực tuyến

 • dauvu2
 • wanbixla
 • daongocnam0603
 • Trâm NTN
 • Stupidgirl1002
 • nhungle25790
 • Kim Anh 1990
 • Tú Vưu
 • adkytl
 • xediengiatot
 • HoangAnhPhong411

Xem nhiều