Kaizen Costing

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
KAIZEN COSTING means "improvements in small steps" (i.e., continuous improvement). It was developed in Japan by Yashuhiro Monden. Kaizen Costing is applied to product that it already under production.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế

Similar threads

T
Trả lời
0
Lượt xem
486
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
478
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
429
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
Rua Diu Dang
Trả lời
7
Lượt xem
2K
Tiếng Anh Kế toán
THUY NGUYEN ACCA
THUY NGUYEN ACCA
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều