Activity Ratio

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
ACTIVITY RATIO is any accounting ratio that measures a firm's ability to convert different accounts within their balance sheets into cash or sales.
 

Thành viên trực tuyến

  • vuthithinh97
  • ngoccham0410
  • ngocha97
  • Binzdeptrai
  • không có nơi đăng ký

Xem nhiều