Activity Ratio

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ACTIVITY RATIO is any accounting ratio that measures a firm's ability to convert different accounts within their balance sheets into cash or sales.
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO