Actual Cost

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ACTUAL COST is the amount paid for an asset; not its retail value, market value or insurance value.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế

Similar threads

T
Trả lời
0
Lượt xem
475
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
  • Article
tuvan.webketoan.vn weighted average cost formula
Trả lời
0
Lượt xem
358
T
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều