xây dựng hệ thống tính giá thành_costing

  • Thread starter daochudaodaohoa
  • Ngày gửi
D

daochudaodaohoa

Sơ cấp
11/1/07
12
0
0
đảo đào hoa
#1
Hi all!
phong đang xây dựng hệ thống tính giá thành. Nên cần Tham khảo ý kiến mọi nguời.
phong có một số vấn đề sau :
 costing ( BOM ( bill of materrial_định mức giá thành ),nguyên vật liệu,quy trình sản xuất,chi phí chg,nhân công,)
 trong BOM thì có : hao hụt,yếu tố phân bổ,định mức,phòng định mức
 trong nhân công thì có: đơn giá,phân bổ,ngân sách
 trong chi phí chung thì có : ngân sách,phân bổ,phương pháp tập hợp chi phí
 nguyên vật liệu thì có : giá mua,chênh lệch hao hụt,phương pháp tính giá,phânbổ,phương pháp tính nhập xuất tồn
trong mỗi đề mục trên chắc còn thiếu sót.vd như : trong BOM còn thì6u gì,trong nhân công còn thiếu gì...mọi nguời tham khảo và giúp Phong hoàn thiện nha.thanks all !
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • ha_dc
  • lkvan105
  • xediengiatotXem nhiều