Large-cap

 • Thread starter CompasX
 • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
LARGE-CAP is a stock with a level of capitalization of at least $5 billion market value.
 

BQT trực tuyến

 • H
  hangpham@ktt
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • Đoàn Thị Kiều Vân
 • Phần mềm BRAVO
 • hangpham@ktt
 • tramiqn
 • thuongdan
 • mạn châu sa
 • hanghien176
 • hoang lao ta
 • cactus12
 • phuyen89

TEXT LINK

Xem nhiều