Lbo

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
LBO see LEVERAGED BUY-OUT.
 

Thành viên trực tuyến

  • TRAN XUAN VINH 1971
  • loclanhtoshiba
  • TrangNgo113
  • ngoctrangkt13ktv
  • khaccong68
  • P.T.Quyen
  • ngocanhhaianh
  • nguyendatctc

Xem nhiều