Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị

 • Thread starter habt
 • Ngày gửi
H

habt

Sơ cấp
11/12/07
3
0
0
Hà Nội
#1
Hi WKT family!
GẤP GẤP lắm!!!
Các anh chị giúp Habt với, đi phỏng vấn vào vị trí kế toán tài chính họ thường hay hỏi như thế nào ạ?

Về lý thuyết:
Kế toán tài chính: là kế toán thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp cho người quản lý và những đối tượng ngoài doanh nghiệp, giúp họ ra các quyết định phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm.
Kế toán quản trị: là kế toán thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin cho những người trong nội bộ doanh nghiệp sử dụng, giúp cho việc đưa ra các quyết định để vận hành công việc kinh doanh và vạch kế hoạch cho tương lai phù hợp với chiến lược và sách lược kinh doanh.
Để phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị, có thể dựa vào những đặc điểm cơ bản sau:

Tiêu thức phân biệt
Kế toán tài chính
Đặc điểm của thông tin: Phải khách quan và có thể thẩm tra
Thước đo sử dụng: Chủ yếu là thước đo giá trị
Các nguyên tắc sử dụng trong việc lập báo cáo: Phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán chung đã được thừa nhận, mang tính bắt buộc
Người sử dụng thông tin: Các thành phần bên ngoài doanh nghiệp như các tổ chức tín dụng; đối thủ cạnh tranh; nhà cung cấp vật tư, hàng hóa, người đầu tư tài chính; người lao động v.v...
Kỳ báo cáo: quý, năm
Phạm vi thông tin: Toàn doanh nghiệp
Trọng tâm thông tin: Chính xác, khách quan, tổng thểKế toán quản trị

Đặc điểm của thông tin:Thông tin thích hợp và linh hoạt phù hợp với vấn đề cần giải quyết
Thước đo sử dụng:Cả giá trị và hiện vật, thời gian
Các nguyên tắc sử dụng trong việc lập báo cáo: Doanh nghiệp tự xây dựng, tự triển khai, có tính linh hoạt, không mang tính pháp lệnh
Người sử dụng thông tin: Các thành phần bên trong công ty: Giám đốc, quản lý hội đồng quản trị, các giám sát viên, quản đốc.

Các báo cáo kế toán chủ yếu
 • Các báo cáo cung cấp, dự trữ vật tư, hàng hóa...
 • Các báo cáo về quá trình sản xuất (tiến độ, chi phí, kết quả)
 • Các báo cáo về bán hàng (Chi phí giá vốn, doanh thu)...
Kỳ báo cáo: ngày, tuần, tháng, quý, năm
Phạm vi thông tin: Gắn với các bộ phận trực thuộc doanh nghiệp
Trọng tâm thông tin: Kịp thời, thích hợp, linh động, ít chú ý đến độ chính xác .

Vậy trong thực tế, kế toán tài chính còn cần những yếu tố nào nữa và nó khác với các vị trí kế toán các ntn ạ?
Kế toán tổng hợp và kế toán tài chính khác nhau ntn ạ?

 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

 • Châu Nguyễn24
 • Bom2018
 • xediengiatot
 • Lê Quỳnh 123
 • vachngancnc
 • Huyền Mia
 • qthi2209
 • cactus12
 • heartsaobang
 • anhduchoi
 • Lê Hà NB
 • minhpikachu
 • kokolife
 • Kaspersky
 • voi rừng
 • serumsnktxa12
 • TrangTrang11
 • hoaithuong140901
Xem nhiều