Equity Method

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
#1
EQUITY METHOD is a method of accounting for investments in associated companies.
 

Thành viên trực tuyến

  • trangnguyen106
Xem nhiều