Sổ đăng ký cổ đông

  • Thread starter TonnyNguyen
  • Ngày gửi
T

TonnyNguyen

Sơ cấp
9/10/07
1
0
0
Tp.HCM
#1
Mình đang cần mẫu sổ đăng ký cổ đông, ai có cho mình 1 bản. Cám ơn nhiều. :thanx:
 
tamnt07

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
21/3/07
5,083
447
83
The Capital
#2
Bạn tham khảo nhé:

CÔNG TY CP
________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN...................................…….............
........................................................................…….........................….............
2. Địa chỉ trụ sở chính:........................….........................................…............
..........................................................................................................................
Điện thoại:............................….......................................................................
3. Tổng số cổ phần được quyền chào bán:.................…..................................
..........................................................................................................................
Loại cổ phần được quyền chào bán:.......................…......................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Số cổ phần được quyền chào bán của từng loại: ..............................…..….....
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp:
.....................................................................................................................................................................................................................................................
5. Danh sách cổ đông:
-Tên cổ đông
-Địa chỉ :
-Sổ cổ phần :
-Loại cổ phần :
-Ngày đăng ký kinh doanh :

..........., Ngày.......tháng........năm........
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
 

Thành viên trực tuyến

  • duseovntop
  • daongocnam0603
  • Trieu Vi
  • belopmam
  • doipgdls
  • duduyrudoff
  • Bạn Bo
  • tuyet0504
Xem nhiều