Ledger

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
LEDGER is a book of accounts in which data from transactions recorded in journals are posted and thereby classified and summarized.
 
X

xungdanhanhhung

Trung cấp
6/2/05
268
0
0
Hanoi
Sổ cái là một loại sổ kế toán dùng để ghi chép các nghiệp vụ theo trình tự thời gian và từ đó số liệu được phân loại và tổng hợp.
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot
  • Nhatanh21

TEXT LINK

Xem nhiều