Ledger

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
LEDGER is a book of accounts in which data from transactions recorded in journals are posted and thereby classified and summarized.
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
X

xungdanhanhhung

Guest
6/2/05
268
2
0
Hanoi
Sổ cái là một loại sổ kế toán dùng để ghi chép các nghiệp vụ theo trình tự thời gian và từ đó số liệu được phân loại và tổng hợp.
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều