Ledger

 • Thread starter CompasX
 • Ngày gửi

3898 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
LEDGER is a book of accounts in which data from transactions recorded in journals are posted and thereby classified and summarized.
 
X

xungdanhanhhung

Trung cấp
6/2/05
268
1
0
Hanoi
Sổ cái là một loại sổ kế toán dùng để ghi chép các nghiệp vụ theo trình tự thời gian và từ đó số liệu được phân loại và tổng hợp.
 

Thành viên trực tuyến

 • watersky
 • lindanga
 • thienthien9x
 • vtby
 • kazzaf
 • tibodinh
 • nguoiconxunui
 • VIETTAS
 • Nukita13506

Xem nhiều

TEXT LINK