Adf

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ADF, in invoicing, is After Deducting Freight.
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ADF: Sau khi Khấu trừ Cước phí (chuyên chở) (thuật ngữ sử dụng trong lập hoá đơn)
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều