Adf

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
#1
ADF, in invoicing, is After Deducting Freight.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
#2
ADF: Sau khi Khấu trừ Cước phí (chuyên chở) (thuật ngữ sử dụng trong lập hoá đơn)
 

Thành viên trực tuyến

  • auyeuch
  • daongocnam0603
  • avado Việt
  • thuongdan
Xem nhiều