Adi

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
ADI, in invoicing, is After Date of Invoice.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ADI: Sau Ngày Lập Hoá đơn (thuật ngữ sử dụng trong lập hoá đơn).
 

Thành viên trực tuyến

  • P.T.Quyen

Xem nhiều

TEXT LINK