Adjusting Entries

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ADJUSTING ENTRIES are special accounting entries that must be made when you close the books at the end of an accounting period. Adjusting entries are necessary to update your accounts for items that are not recorded in your daily transactions.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hathu

Trung cấp
30/9/04
74
1
0
42
Ha Noi
Ajusting entries: Bút toán điều chỉnh
Bút toán điều chỉnh là loại bút toán đặc biệt (bút toán thuộc về chỉnh sửa không giống như các bút toán đươc ghi nhận khi 1 nghiệp vụ phát sinh) thường được thực hiện tại thời điểm khoá sổ kế toán giúp cho số dư tài khoản được phản ánh đúng.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA