Adjustment

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ADJUSTMENT can be either: 1. an increase or decrease to an account resulting from ADJUSTING ENTRIES; or, 2. changing an account balance due to some event, e.g., adjustment of an account due to the return of merchandise for credit.
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
SỰ ĐIỀU CHỈNH:
1. sự tăng hoặc giảm một tài khoản do thực hiện CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH;
2. sự thay đổi số dư tài khoản do một sự kiện nào đó, ví dụ, một khách hàng khi trả lại hàng hoá sẽ nhận được sự điều chỉnh (ghi có) vào tài khoản của mình.
 
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
SỰ ĐIỀU CHỈNH:

1. sự tăng hoặc giảm một tài khoản do thực hiện CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH;
2. sự thay đổi số dư tài khoản do một sự kiện nào đó, ví dụ, một khách hàng khi trả lại hàng hoá sẽ nhận được sự điều chỉnh (ghi có) vào tài khoản của mình.
 

Xem nhiều