bài toán tính chi phí hợp lý

  • Thread starter phanthidiem
  • Ngày gửi
P

phanthidiem

Thành viên thân thiết
18/4/06
66
0
6
37
TP.HCM
#1
Mình nhờ web giải giúp mình :
CPQLDN : 2.000trieu , trong do thue mon bai la: 3 trieu, tien thue dat la :50trieu, phi, le phi la : 2trieu, CP tiep khach, doi ngoai giao dich va hoi nghi la: 100trieu
- CPBH : 3.000trieu, trong do CP khuyen mai, quang cao, tiep thi la: 800trieu, chi hoa hong moi gioi la:200trieu, chi tien hoa hong dai ly la: 100trieu.
- CP tai chinh: 100trieu, trong do CP tra lai tien vay cho O nguyen van C la: 72trieu
( Do nam 2007, CT vay cua O Nguyen van C: 300trieu, lai suat tren HD vay la 2%/thang. Biet lai suat cua NH thuong mai cho cac DN vay la:1%)
Hay tinh:
1) Chi phi QC, Tiep thi, hoa hong moi gioi, CP tra lai tien vay ma CTy duoc tinh vao CP hop li khi xac dinh thu nhap chiu thue Thu Nhap DN.
mình cũng chưa có kinh nghiệm trong cách tính chi phí hợp lý, nhờ anh chị trong web giúp mình với.
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Cao cấp
#2
- Nếu tính chi phí hợp lý cho năm 2006 thì bạn nên đọc tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và Thông tư của Bộ Tài chính số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN
- Nếu tính chi phí hợp lý cho năm 2007 thì bạn đọc tại Thông tư của Bộ Tài chính số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 
V

vinhhaiha

Sơ cấp
19/1/08
3
0
0
Hà Nội
#3
Các bạn có thể nghiên cứu trả lời giúp cho tôi về vấn đề lương nhé:
Trong thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 có ghi:
Các chi phí sau không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập
2.3 Tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân. Thù lao của thành viên HĐQT vvv không tham gia vào hoạt động kinh doanh
Như vậy nếu tôi là chủ Doanh nghiệp của mình, vừa là giám đốc Công ty thì tiền lương của tôi có được tính vào chi phí hợp lý hay không ?
Nghe thì có vẻ đơn giản, mong các bạn trả lời giúp. Xin chân thành cảm ơn
 
T

thd6758

Thành viên thân thiết
4/5/07
2,279
119
63
Hà Nội
#4
Thông tư nói rõ vậy rùi bạn băn khoăn gì nữa. Nếu bạn chỉ là chủ doanh nghiệp hoặc thành viên HĐQT không trực tiếp qly Cty thì không được tính ngược lại được tính là chi phí hợp lý.
 
quyenk4b15

quyenk4b15

Đi mô cũng nhớ về HàTĩnh
#5
Tôi nghĩ bạn muốn tính chi phí hợp lý của CPBH và Quản LDN thì bạn xem lại mức khống chế (10%) và phân loại chi phí chính xác. Tôi không tính cho bạn. nhưng tôi đưa ra ví dụ sau:
A: CPQL
B: CPBH
C: Tổng chi phí
Mức chi phí QL và BH =10%(C-(A+B))
Nếu chi phí của A+B lớn hơn kết quả trên thì phần chênh lệch bạn phải loại thôi
Tôi chỉ đề cập đến hai loại Cp này, còn vấn đề khác trao đổi thêm.
 

Thành viên trực tuyến

  • tvtaichinh
Xem nhiều