Letter Of Credit, Confirmed

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
LETTER OF CREDIT, CONFIRMED is a letter of credit that is guaranteed by a bank that is acceptable to a seller (usually a local bank), regardless of buyer's bank.
 
H

hathu

Trung cấp
30/9/04
74
1
0
41
Ha Noi
Letter of credit, confirmed: Thư tín dụng có bảo đảm
Thư tín dụng có bảo đảm là loại thư tín dụng cần có sự bảo lãnh của một ngân hàng nào đó, ngân hàng đứng ra bảo lãnh phải là ngân hàng được bên bán chỉ định hoặc được bên bán chấp thuận (thường là ngân hàng của nước người bán). [Thư tín dụng đưọc mở ở một ngân hàng và được bảo lãnh bởi ngân hàng khác]
 

Similar threads

T
Trả lời
0
Lượt xem
364
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
368
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
308
T
T
  • Article
tuvan.webketoan.vn weighted average cost formula
Trả lời
0
Lượt xem
286
T
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều