Letter Of Credit, Confirmed

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
LETTER OF CREDIT, CONFIRMED is a letter of credit that is guaranteed by a bank that is acceptable to a seller (usually a local bank), regardless of buyer's bank.
 
Trang tin Webketoan
H

hathu

Trung cấp
30/9/04
74
1
0
42
Ha Noi
Letter of credit, confirmed: Thư tín dụng có bảo đảm
Thư tín dụng có bảo đảm là loại thư tín dụng cần có sự bảo lãnh của một ngân hàng nào đó, ngân hàng đứng ra bảo lãnh phải là ngân hàng được bên bán chỉ định hoặc được bên bán chấp thuận (thường là ngân hàng của nước người bán). [Thư tín dụng đưọc mở ở một ngân hàng và được bảo lãnh bởi ngân hàng khác]
 

Similar threads

Tâm An
Trả lời
0
Lượt xem
588
Tâm An
Tâm An
  • Article
tuvan.webketoan.vn vesting conditions
Trả lời
0
Lượt xem
526
Tâm An
Rua Diu Dang
Trả lời
7
Lượt xem
2K
Tiếng Anh Kế toán
THUY NGUYEN ACCA
THUY NGUYEN ACCA

Xem nhiều