Letter Of Credit, Irrevocable

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
LETTER OF CREDIT, IRREVOCABLE is a letter of credit where payment is guaranteed as long as the seller meets all conditions stipulated. A revocable letter of credit can be cancelled or altered by the buyer without permission of the seller.
 
H

hathu

Sơ cấp
30/9/04
74
1
0
39
Ha Noi
Letter of credit, irrevocable: Thư tín dụng không huỷ ngang
Thư tín dụng không huỷ ngang là loại thư tín dụng mà khi mở loại thư tín dụng này thì các khoản thanh toán cho bên bán được đảm bảo miễn là người bán đã thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng. Ngược lại, thư tín dụng có thể huỷ ngang là loại thư tín dụng mà bên mua có thể huỷ hoặc thay đổi mà không cần có sự chấp thuận của bên bán.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • Dung35

Xem nhiều