Error Of Original Entry

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Thành viên sơ cấp
#1
ERROR OF ORIGINAL ENTRY, in accounting, occurs when the double entry is made but using an incorrect figure.
 

Thành viên trực tuyến

  • trankhanh1
  • i love sheva
  • ut duong
  • xuanlinh2311
  • Vân Anh 12345

Xem nhiều