Tính thuế TNDN khi được chia cổ tức

  • Thread starter hong thu
  • Ngày gửi
H

hong thu

Sơ cấp
22/7/05
23
0
0
TPHCM
#1
Công Ty mình góp vốn với 2 Công Ty khác thành lập Công Ty Cổ phần, Cty CP đó đã nộp thuế TNDN, vậy khi Cty mình được chia cổ tức, mình có được bỏ phần cổ tức này ra khỏi thu nhập chịu thuế không?
Các bạn có ai biết chỉ giúp mình. Cám ơn nhiều.
 
kidmandang

kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
10/11/05
522
2
18
HCM
#2
Công Ty mình góp vốn với 2 Công Ty khác thành lập Công Ty Cổ phần, Cty CP đó đã nộp thuế TNDN, vậy khi Cty mình được chia cổ tức, mình có được bỏ phần cổ tức này ra khỏi thu nhập chịu thuế không?
Các bạn có ai biết chỉ giúp mình. Cám ơn nhiều.
Theo 134 /2007/TT-BTC thì khoản thu nhập từ góp vấn này được loại ra khi tính thuế TNDN

TT134 /2007/TT-BTC :
IV. CÁC KHOẢN THU NHẬP CHỊU THUẾ KHÁC
15. Các khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế trong nước. Trường hợp khoản thu nhập nhận được là thu nhập được chia từ thu nhập sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế thì cơ sở kinh doanh nhận được khoản thu nhập không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
:bigok:
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều