EV (economic value)

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
EV (economic value) is the value of an asset deriving from its ability to generate income.
 

BQT trực tuyến

  • HungTV
    HungTV
    Quản trị viên / Admin

Thành viên trực tuyến

  • HungTV
  • xediengiatot
  • lienhoa1910

TEXT LINK

Xem nhiều