công cụ dụng cụ

  • Thread starter thienlinh
  • Ngày gửi
T

thienlinh

Guest
trước khi công ty thành lập có mua một số công cụ dụng cụ ko có hóa đơn chừng từ kèm theo, khi công ty hoạt động đã tiến hành định giá lại các công cụ dụng cụ va đưa vào sử dụng ở bộ phận QLDN, vậy số công cụ dụng cụ này ta họach toán như thế nào? xin chỉ giúp với.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
610
7
18
Hanoi
Diễn đàn có phần thảo luận về nghiệp vụ ở phía dưới, bạn đưa bài vào phần dưới để mọi người thảo luận, đây là chỗ để giới thiệu, giao lưu với mọi người.
Mình nghĩ thienlinh phải đưa thêm thông tin về nguồn hình thành, có nghĩa là tiền bàn ghế này ai mua, bây giờ công ty đánh giá lại thì phần tiền mua đó trả cho ai hay là tăng vốn,... thì mới hạch toán được.
 
N

ncc

Guest
theo toi, can cu vao cac nguyen tac chung cua chuan muc ke toan, thi doanh nghiep do khong duoc phep danh gia lai cong cu dung cu va phai ghi nhan vao chi phi phan phan bo gia tri cong cu dung cu mua vao de hach toan vao chi phi, doanh nghiep do chi duoc phep xac dinh lai gia tri tai san khi co su chuyen doi ve hinh thuc so huu, gop von lien doanh hoac cham dut hoat dong (giai the, pha san0. Van de cua ban o day la doanh nghiep dang thieu chung tu hop ly hop le de hach toan vao chi phi khoan chi mua cong cu dung cu. Tuy nhien, nhung cong cu dung cu co gia tri nho thi khong can thiet phai co hoa don tai chinh, con nhung cong cu dung cu co gia tri lon hon 100.000 thi cung kho co the co hoa don tai chinh trong truong hop mua cua cac ca nhan khong co hoa don. De giai trinh voi co quan thue ve tinh hop ly hop le cua cac khoan chi mua cong cu dung cu nay thi ke toan co the lap bang ke mua hang ghi ro ten, tuoi, dia chi, chu ky xac nhan cua nguoi ban, hoac ke toan co the viet hoa don mua hang theo quy dinh tai thong tu 120/2003/BTC, va phai co chugn tu chi cua doanh nghiep(phieu chi, giay de nghi thanh toan) chung minh cho cac khoan chi mua cong cu dung cu nay la co that.
 
HaiAu

HaiAu

Trung cấp
2/10/03
139
0
16
61
Quảng Ninh
www.bienngoc.com
Theo tôi nghĩ, vấn đề mà bạn cần hỏi ở đây là hạch toán như thế nào, vì bạn đã được cơ quan thuế chấp nhận và đánh giá giá trị rồi.
Nếu giá trị không lớn, bạn nên hạch toán thẳng vào TK 642, chi tiết chi phí CCDC.
nếu giá trị lớn thì không nên hạch toán thẳng vì như thế nó sẽ làm tăng chi phí và phản ánh sai cho việc hạch toán kết quả trong kỳ, bạn nên đưa vào chi phí trả trước sau đó phân bổ dần cho mỗi kỳ hạch toán . :bye
 
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
610
7
18
Hanoi
Theo mình đưa chi phí thì đúng rồi, có điều cần nói ở đây là TK đối ứng với TK chi phí, vì vậy mình mới hỏi là nguồn. Khoản chi mua công cụ ở đây phát sinh như thế nào, ai mua, đã có trong CP thành lập doanh nghiệp chưa? Nếu chưa thì theo mình nghĩ là ghi tăng vốn. Có nghĩa là Nợ TK 142 hoặc 642 hoặc 242 và có TK411
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Ồ, mọi người đọc kỹ lại câu hỏi của bạn thienlinh nhé: ở đây là bàn ghế (công cụ dụng cụ có trước khi thành lập doanh nghiệp), vậy thì để chuyển nó thành tài sản của doanh nghiệp:

1 - Mua lại của chủ cũ (có thể chính là của ông giám đốc công ty bạn cũng nên), nhưng mắc cái là không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.
2 - Định giá và đưa vào giá trị góp vốn của cái ông trước đây có bàn ghế, khi định giá cần có hội đồng thẩm định giá do Hội đồng QT hay Hội đồng sáng lập (tuy theo loại hình doanh nghiệp) lập, quyết định trưng dụng vật dụng tài sản vào hoạt động sản xuất kinh doanh, biên bản góp vốn kinh doanh có nêu rõ giá trị công cụ dụng cụ góp vốn (mấy thứ này gần như lúc nào cũng phải có khi mới thành lập doanh nghiệp).

Tiếp theo đó thì hạch toán như mấy bạn .
 
C

CHUAN_MUC

Guest
Như HPVN đưa ra là đung đấy tài sản được hình thành trước khi thành lập DN thì mấy ông sáng lập viên phải đánh giá tài sản (có biên bản) tuy nhiên không được đánh giá cao hơn giá trị thực của tài sản
 
V

vanvan

Guest
7/10/03
28
0
0
vậy biên bản đánh giá TSCD có mẫu sẳn ko vậy, hay là tự soạn ra
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Bạn tự soạn ra thôi, cũng không khó lắm đâu.
 
HaiAu

HaiAu

Trung cấp
2/10/03
139
0
16
61
Quảng Ninh
www.bienngoc.com
Nếu bạn thực sự cần mẫu thì hãy "meo" cho mình, xin sẵn sàng cung cấp! :talk :talk :talk
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Thông tin cụ thể trong luật doanh nghiệp số 13/1999 QH10 điều 22. Chuyển quyền sở hữu tài sản, mục b) như sau:

Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.
Biên bản giao nhận phải có các nội dung chủ yếu: tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên và địa chỉ người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị các tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;

Điều 23. Định giá tài sản góp vốn

2. Đối với tài sản góp vốn vào doanh nghiệp khi thành lập, thì tất cả thành viên sáng lập là người định giá các tài sản đó. Giá trị các tài sản góp vốn phải được thông qua theo nguyên tắc nhất trí.

3. Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị công ty cổ phần, Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, tất cả thành viên hợp danh của công ty hợp danh là người định giá tài sản góp vốn.

4. Người định giá quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác đối với giá trị tài sản góp vốn. Trường hợp giá trị tài sản góp vốn được định cao hơn so với giá trị thực tế của nó tại thời điểm góp vốn, thì người góp vốn và người định giá phải góp đủ số vốn như đã được định giá; nếu gây thiệt hại cho người khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường.
Trường hợp người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan chứng minh được tài sản góp vốn được định giá sai so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn, thì có quyền yêu cầu c quan đăng ký kinh doanh buộc người định giá phi định giá lại hoặc chỉ định tổ chức giám định để giám định lại giá trị tài sản góp vốn.
 
V

vanvan

Guest
7/10/03
28
0
0
chi giup minh mau bien ban danh gia TSCD voi
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA