Lien

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Thành viên sơ cấp
#1
LIEN is the right to take another's property if an obligation is not discharged.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều