Lien

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
LIEN is the right to take another's property if an obligation is not discharged.
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều