Affiliate

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
AFFILIATE is a relationship between two companies when one company owns substantial interest, but less than a majority of the voting stock of another company, or when two companies are both subsidiaries of a third company.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
AFFILIATE: (n) quan hệ liên kết, công ty liên kết
(v) liên kết

Quan hệ liên kết là quan hệ giữa hai công ty khi một công ty sở hữu số vốn góp đáng kể, nhưng dưới mức đa số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty kia, hoặc khi cả hai đều là công ty phụ thuộc (công ty con) của công ty thứ ba.
 

Similar threads

T
Trả lời
0
Lượt xem
478
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
W
Trả lời
0
Lượt xem
18K
W
T
  • Article
tuvan.webketoan.vn weighted average cost formula
Trả lời
0
Lượt xem
361
T
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều