Affiliate

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
AFFILIATE is a relationship between two companies when one company owns substantial interest, but less than a majority of the voting stock of another company, or when two companies are both subsidiaries of a third company.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
AFFILIATE: (n) quan hệ liên kết, công ty liên kết
(v) liên kết

Quan hệ liên kết là quan hệ giữa hai công ty khi một công ty sở hữu số vốn góp đáng kể, nhưng dưới mức đa số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty kia, hoặc khi cả hai đều là công ty phụ thuộc (công ty con) của công ty thứ ba.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA