Affiliate

 • Thread starter CompasX
 • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Thành viên sơ cấp
#1
AFFILIATE is a relationship between two companies when one company owns substantial interest, but less than a majority of the voting stock of another company, or when two companies are both subsidiaries of a third company.
 
N

newworld

Thành viên sơ cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
#2
AFFILIATE: (n) quan hệ liên kết, công ty liên kết
(v) liên kết

Quan hệ liên kết là quan hệ giữa hai công ty khi một công ty sở hữu số vốn góp đáng kể, nhưng dưới mức đa số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty kia, hoặc khi cả hai đều là công ty phụ thuộc (công ty con) của công ty thứ ba.
 

BQT trực tuyến

 • Rua Diu Dang
  Rua Diu Dang
  Điều hành cao cấp
 • Lặng Yên
  Lặng Yên
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • anh duc 90
 • Hồng Hạnh 90
 • Rua Diu Dang
 • mypham0711
 • Lặng Yên
 • opera
 • tocdep000
 • HIENNGUYENTL
 • xediengiatot
 • khai luong
 • vanphong234
 • Huyền Mia
 • Tin@1
 • kimanh2792

Xem nhiều