Agency

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
AGENCY is the relationship between a principal and an agent wherein the agent is authorized to represent the principal in certain transactions.
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
AGENCY: quan hệ đại lý, đại lý

Quan hệ đại lý là quan hệ giữa bên uỷ thác và bên đại lý trong đó bên đại lý được uỷ quyền đại diện bên uỷ thác trong một số giao dịch.
 

Similar threads

Tâm An
  • Article
tuvan.webketoan.vn weighted average cost formula
Trả lời
0
Lượt xem
520
Tâm An
Rua Diu Dang
Trả lời
7
Lượt xem
2K
Tiếng Anh Kế toán
THUY NGUYEN ACCA
THUY NGUYEN ACCA

Xem nhiều

Webketoan PRO