Agency

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
#1
AGENCY is the relationship between a principal and an agent wherein the agent is authorized to represent the principal in certain transactions.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
#2
AGENCY: quan hệ đại lý, đại lý

Quan hệ đại lý là quan hệ giữa bên uỷ thác và bên đại lý trong đó bên đại lý được uỷ quyền đại diện bên uỷ thác trong một số giao dịch.
 

Thành viên trực tuyến

  • nguyenvy321
  • daongocnam0603
  • satthu2032
Xem nhiều