Aggregate

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

2397 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
AGGREGATE is the sum or total.
 

Thành viên trực tuyến

  • prokhong5
  • thutrang2805

Xem nhiều

TEXT LINK