dieãn ñaøn chung

  • Thread starter Phuongvt
  • Ngày gửi

832 lượt xem

P

Phuongvt

Guest
Mình chaøo cac ban , minh vöøa laø thaønh vieân môùi, mong dc lam quen cuøng caùc baïn :bia
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
7/11/02
1,978
373
83
46
TP.HCM
www.webketoan.vn
Xin chào,

Mời bạn cùng tham gia diễn đàn, cùng giao lưu trao đổi với các bạn đồng nghiệp.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
14
0
43
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Chào bạn, chắc bạn vừa đăng ký, mời bạn tham gia và nhớ là login vào bằng account của mình trước khi post bài nhé, chúng mình hiện nay còn mở tất cả các board cho khách viếng thăm có thể tham gia nhưng tiến tới mình sẽ đóng lại bớt, chỉ có thành viên chính thức mới có quyền xem bài viết, có như vậy thì webketoan mới hoạt động có hiệu quả.
 

Thành viên trực tuyến

  • auyeuch

TEXT LINK

Xem nhiều