Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

 • Thread starter thanhhung
 • Ngày gửi
T

thanhhung

LQT
#1
Đọc thông tư 134/2007/TT-BTC tôi có chổ này không hiểu, bác nào hiểu xin giải thích giúp tôi với:
Việc ghi hoá đơn đối với doanh thu nhượng bán công trình, cơ sở hạ tầng trên đất kèm theo chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất để làm căn cứ kê khai, nộp thuế như sau:
* Trường hợp xác định riêng được doanh thu nhượng bán công trình, cơ sở hạ tầng trên đất và doanh thu chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất thì trên hoá đơn ghi tách riêng doanh thu của từng hoạt động và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cho từng hoạt động. Cụ thể:
- Doanh thu nhượng bán công trình, cơ sở hạ tầng trên đất là giá bán chưa có thuế GTGT được ghi một dòng trên hoá đơn GTGT theo quy định;
Đến đây thì tạm ổn không vấn đề

- Doanh thu chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất được ghi tách riêng theo thứ tự:
+ Tổng doanh thu chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất;
+ Tiền sử dụng đất, tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp NSNN;
+ Doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (đã trừ tiền sử dụng đất, tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp NSNN).
Phần đậm, đỏ tôi không tài nào hiểu nỗi, sao lại là "Doanh thu chịu thuế GTGT" mà không phải là "Doanh thu chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất"?
Các bác cho ý kiến với!
 
kidmandang

kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
10/11/05
522
2
18
HCM
#2
Phần đậm, đỏ tôi không tài nào hiểu nỗi, sao lại là "Doanh thu chịu thuế GTGT" mà không phải là "Doanh thu chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất"?
Các bác cho ý kiến với!
Doanh thu chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất ko bao gồm giá trị công trình trên đất được chuyển nhượng, do đó nên tách riêng ra trên hóa đơn hai mục này
* Tuy nhiên nếu ko tách trên hóa đơn được 2 khoản này thì doanh thu để tính thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất chuyển quyền thuê đất là tổng doanh thu chịu thuế GTGT(bao gồm cả nhương bán công trình, cơ sở hạ tầng)

Mong các pác có ý kiến :dzo:
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Trung cấp
3/4/06
165
0
0
Vô định
#3
Đọc thông tư 134/2007/TT-BTC tôi có chổ này không hiểu, bác nào hiểu xin giải thích giúp tôi với:

Phần đậm, đỏ tôi không tài nào hiểu nỗi, sao lại là "Doanh thu chịu thuế GTGT" mà không phải là "Doanh thu chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất"?
Các bác cho ý kiến với!
* Khi chuyển nhượng QSDĐ (k có nhà trên đất) xuất hóa đơn GTGT sẽ bao gồm các khoản mục sau:
1/ Trị giá lô đất chuyển nhượng : hay còn được hiểu là Dthu chịu thuế GTGT
2/ Tiền sử dụng đất, tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp NSNN : phần này không thuộc diện chịu thuế GTGT
3/ Dòng Dthu trên Hóa đơn : sẽ bao gồm (1 + 2) còn gọi là Tổng DThu chuyển nhượng QSDĐ hoặc quyền thuê đất
4/ Dòng thuế suất GTGT : (1)x10%
5/ Dòng Thành tiền : (4 +3)

Trường hợp xác định riêng được doanh thu nhượng bán công trình, cơ sở hạ tầng trên đất và doanh thu chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất thì trên hoá đơn ghi tách riêng doanh thu của từng hoạt động và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cho từng hoạt động.
khi xuất hóa đơn sẽ thể hiện như sau:

1/ Trị giá lô đất chuyển nhượng : hay còn được hiểu là Dthu chịu thuế GTGT
1A/ Doanh thu nhượng bán công trình, cơ sở hạ tầng trên đất
2/ Tiền sử dụng đất, tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp NSNN : phần này không thuộc diện chịu thuế GTGT
3/ Dòng Dthu trên Hóa đơn : sẽ bao gồm (1 +1A+ 2) còn gọi là Tổng DThu chuyển nhượng QSDĐ hoặc quyền thuê đất
4/ Dòng thuế suất GTGT : (1 + 1A)10%
5/ Dòng Thành tiền : (4 +3)

* Tương tự, nếu DN không thể tách riêng được Dthu nhượng bán CSHT trên đất & QSDĐ thì dòng DThu chịu thuế GTGT sẽ bao gồm (1 + 1A)

Vài lời gửi bạn tham khảo
 
Sửa lần cuối:
T

thanhhung

LQT
#4
Trước tiên xin hoan nghênh lòng nhiệt tình của bạn, nhưng tôi xin nói lại như thế này cho bạn rõ:

* Khi chuyển nhượng QSDĐ (k có nhà trên đất) xuất hóa đơn GTGT sẽ bao gồm các khoản mục sau:
1/ Trị giá lô đất chuyển nhượng : hay còn được hiểu là Dthu chịu thuế GTGT
2/ Tiền sử dụng đất, tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp NSNN : phần này không thuộc diện chịu thuế GTGT
3/ Dòng Dthu trên Hóa đơn : sẽ bao gồm (1 + 2) còn gọi là Tổng DThu chuyển nhượng QSDĐ hoặc quyền thuê đất
4/ Dòng thuế suất GTGT : (1)x10%
5/ Dòng Thành tiền : (4 +3)
Sai hoàn toàn, lý do: Trường hợp này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, viết hóa đơn trong trường hợp này chỉ mục đích xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN (dùng cho các DN phát sinh nghiệp vụ chuyển nhượng QSDĐ không thường xuyên)
Trích TT32:
II. Đối tượng không chịu thuế GTGT:
1.6 Chuyển quyền sử dụng đất
khi xuất hóa đơn sẽ thể hiện như sau:

1/ Trị giá lô đất chuyển nhượng : hay còn được hiểu là Dthu chịu thuế GTGT

Sai, đây là đối tượng không chịu thuế GTGT

1A/ Doanh thu nhượng bán công trình, cơ sở hạ tầng trên đất
2/ Tiền sử dụng đất, tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp NSNN : phần này không thuộc diện chịu thuế GTGT
3/ Dòng Dthu trên Hóa đơn : sẽ bao gồm (1 +1A+ 2) còn gọi là Tổng DThu chuyển nhượng QSDĐ hoặc quyền thuê đất
Sai, không bao gồm Tiền sử dụng đất, tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp NSNN
4/ Dòng thuế suất GTGT : (1 + 1A)10%
5/ Dòng Thành tiền : (4 +3)
Sai, như nói ở trên (1) không thuộc diện chịu thuế GTGT

Ở đây tôi muốn nói là Hoạt động chuyển quyền sử dụng đất là không chịu thuế GTGT mà sao lại có "Doanh thu chịu thuế GTGT" (ở dấu + thứ 3)
 

Thành viên trực tuyến

 • VOTHOM
 • Doãn Thanh Nga
 • DuyThanhPerfume
 • ngonginh
 • daongocnam0603
 • thuva123
 • Vi Châu
 • xediengiatot
 • tuyet0504
 • Phần mềm FAST
Xem nhiều