Allonge

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

1312 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
ALLONGE is a piece of paper attached to a negotiable instrument to allow space for writing endorsements.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

TEXT LINK

Xem nhiều