Allonge

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ALLONGE is a piece of paper attached to a negotiable instrument to allow space for writing endorsements.
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều