Hỏi về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Thread starter viethagtid
  • Ngày gửi
V

viethagtid

Sơ cấp
#1
Các bạni cho mình hỏi một chút:
Công ty mình là công ty sản xuất phần mềm máy tính và hiện nay đang áp dung trường hợp miễn giảm thuế TNDN, nhưng mình đọc trong TT123"Hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế TNDN với các doanh nghiệp sản xuất phần mềm" ban hành ngày 22.12.2004 có đoạn"
"Đối với doanh nghiệp phần mềm có sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ khác như: sản xuất lắp ráp máy vi tính, thiết bị điện tử, kinh doanh máy móc thiết bị..., doanh nghiệp phải tổ chức hạch toán riêng doanh thu, chi phí và thu nhập của hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm so với tổng doanh thu của doanh nghiệp."
Hiện tại Công ty mình đang chuẩn bị một số hợp đồng lắp ráp và bảo dưỡng máy tính, vậy:
Khi xuất hóa đơn thì Công ty mình phải chịu thuế 10% hay 5% và vẫn phải tính thu nhập chịu thuế cho mảng này là 28%.
Nhờ các bạn chỉ giáo giùm!
TB: Công ty mình mới phát sinh mảng này nên còn lúng túng
Thanks.:drummer:
 
S

sand1985

Sơ cấp
18/12/07
8
0
0
TPHCM
#2
Các bạni cho mình hỏi một chút:
Công ty mình là công ty sản xuất phần mềm máy tính và hiện nay đang áp dung trường hợp miễn giảm thuế TNDN, nhưng mình đọc trong TT123"Hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế TNDN với các doanh nghiệp sản xuất phần mềm" ban hành ngày 22.12.2004 có đoạn"
"Đối với doanh nghiệp phần mềm có sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ khác như: sản xuất lắp ráp máy vi tính, thiết bị điện tử, kinh doanh máy móc thiết bị..., doanh nghiệp phải tổ chức hạch toán riêng doanh thu, chi phí và thu nhập của hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm so với tổng doanh thu của doanh nghiệp."
Hiện tại Công ty mình đang chuẩn bị một số hợp đồng lắp ráp và bảo dưỡng máy tính, vậy:
Khi xuất hóa đơn thì Công ty mình phải chịu thuế 10% hay 5% và vẫn phải tính thu nhập chịu thuế cho mảng này là 28%.
Nhờ các bạn chỉ giáo giùm!
TB: Công ty mình mới phát sinh mảng này nên còn lúng túng
Thanks.:drummer:

Thuế suất cho hoạt động lắp ráp và bảo dưỡng máy tính mính nhớ là 10%, còn mua bán máy tính thì thuế suất là 5% bạn nên vào TT32/TT-BTC sẽ chính xác hơn. Và công ty bạn vẫn phải nộp thuế TNDN với thuế suất là 28%.
 
T

thanhhung

LQT
#4
Các bạni cho mình hỏi một chút:
Công ty mình là công ty sản xuất phần mềm máy tính và hiện nay đang áp dung trường hợp miễn giảm thuế TNDN, nhưng mình đọc trong TT123"Hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế TNDN với các doanh nghiệp sản xuất phần mềm" ban hành ngày 22.12.2004 có đoạn"
"Đối với doanh nghiệp phần mềm có sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ khác như: sản xuất lắp ráp máy vi tính, thiết bị điện tử, kinh doanh máy móc thiết bị..., doanh nghiệp phải tổ chức hạch toán riêng doanh thu, chi phí và thu nhập của hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm so với tổng doanh thu của doanh nghiệp."
Hiện tại Công ty mình đang chuẩn bị một số hợp đồng lắp ráp và bảo dưỡng máy tính, vậy:
Khi xuất hóa đơn thì Công ty mình phải chịu thuế 10% hay 5% và vẫn phải tính thu nhập chịu thuế cho mảng này là 28%.
Nhờ các bạn chỉ giáo giùm!
TB: Công ty mình mới phát sinh mảng này nên còn lúng túng
Thanks.:drummer:


123 Hết hạn sử dụng rồi bạn ơi.
 
V

viethagtid

Sơ cấp
#5
Mình chỉ muốn hỏi là áp dụng thuế 5% hay 10% hay thôi.Còn theo như thông tư 32 thì đối với sản phẩm tin học chỉ là 5% đúng không (bao gồm cả sửa chữa bảo dưỡng)?
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • luhai123
  • Vincent_Han
Xem nhiều