HĐ đã quá hạn có theo dõi ngoại bảng lãi cho vay chưa thu 941 được không?

 • Thread starter nhungdiudang
 • Ngày gửi
N

nhungdiudang

Sơ cấp
24/10/05
12
0
0
36
TP.HCM
#1
Khách hàng vay 100trđ từ 01/06/06 -> 01/06/07 LS trong hạn 1%. lãi quá hạn 150% lãi trong hạn. Quá hạn HĐ, đến T11/07 KH vẫn chưa trả được nợ. Có 2 ý kiến:
1- KT vẫn theo dõi ngoại bảng 941 lãi ngoại bảng chưa thu được mỗi tháng từ T06/07 -> T11/07 (trước giờ vẫn làm vậy) 1tr*1%*số ngày/30
2- HĐ đã quá hạn thì không theo dõi ngoại bảng 941 lãi ngoại bảng chưa thu được.
Cho mình hỏi là ý kiến nào đúng?
 
#2
Khách hàng vay 100trđ từ 01/06/06 -> 01/06/07 LS trong hạn 1%. lãi quá hạn 150% lãi trong hạn. Quá hạn HĐ, đến T11/07 KH vẫn chưa trả được nợ. Có 2 ý kiến:
1- KT vẫn theo dõi ngoại bảng 941 lãi ngoại bảng chưa thu được mỗi tháng từ T06/07 -> T11/07 (trước giờ vẫn làm vậy) 1tr*1%*số ngày/30
2- HĐ đã quá hạn thì không theo dõi ngoại bảng 941 lãi ngoại bảng chưa thu được.
Cho mình hỏi là ý kiến nào đúng?
Chào bạn, mình không đi vào số liệu của bạn mà nói với bạn về nguyên tắc tính lãi như này:

Tóm lại, việc tính lãi được thực hiện như sau:

Tổ chức tín dụng hạch toán số lãi phải thu phát sinh trong kỳ vào thu nhập đối với các khoản nợ xác định là có khả năng thu hồi cả gốc, lãi đúng thời hạn và không phải trích dự phòng rủi ro cụ thể theo qui định.

Đối với số lãi phải thu đã hạch toán thu nhập nhưng đến kỳ hạn trả nợ (gốc, lãi) khách hàng không trả được đúng hạn tổ chức tín dụng hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh và theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu. Khi thu được thì hạch toán vào thu hoạt động kinh doanh.

Đối với số lãi phải thu phát sinh trong kỳ của các khoản nợ còn lại không phải hạch toán thu nhập, tổ chức tín dụng theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu, khi thu được thì hạch toán vào thu hoạt động kinh doanh.

(Theo Thông tư 12/2006/TT-BTC ngày 21/2/2006)

Như vậy:

- Trước là dự thu (ghi nhận thu nhập)
- Sau đó không thu được thì chuyển vào chi phí và chuyển ra ngoại bảng theo dõi số nợ lãi này. Đồng thời, tiếp tục tính số lãi phải thu và theo dõi ngoại bảng (TK 941)

Vậy bạn nhé, cứ theo nguyên tắc đó mà làm. Sai đâu bác Bộ Tài chính chịu trách nhiệm theo Thông tư 12!

Thân
 
M

manhvantt

Sơ cấp
24/8/09
25
0
1
30
ha noi
#3
Ðề: HĐ đã quá hạn có theo dõi ngoại bảng lãi cho vay chưa thu 941 được không?

thế khoản lãi dự thu hàng tháng khách hàng chưa trả. Các khoản nợ gốc chưa đến thời gian trả nợ gốc. Như vậy lãi dự thu có chuyển sang tài khoản 941 ko?
 

Thành viên trực tuyến

 • Susann
 • KimThe1710
 • hien27919
 • daongocnam0603
 • homeclassic3
 • Tranthao2001
 • Phanmemkiotviet
 • bobodinh
 • nguyenthaovi122017
 • thanhha23989
 • Doãn Thanh Nga
 • Vincent_Han
 • AnAn2018
 • Trieu Vi
 • mypham0711
 • phuongthuy134
 • HDNamKhanh6
 • xediengiatot
 • codejava94
 • Hongbt79
Xem nhiều