Allowance For Bad Debts

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ALLOWANCE FOR BAD DEBTS is an account established to record a subtraction from ACCOUNTS RECEIVABLE, to allow for those accounts that will not be paid.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hathu

Trung cấp
30/9/04
74
1
0
42
Ha Noi
Dự phòng nợ phải thu khó đòi là tài khoản dùng để ghi nhận khoản nợ phải thu khó đòi nằm trong tổng công nợ phải thu.
 
B

BambooGreen

Guest
16/3/05
22
0
0
44
HaNoi
Dự phòng khó đòi phải là: reserve for bad debt
 
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Dự phòng trong tiếng Anh có thể là allowance, provision, hoặc reserves nữa. không nhất thiết chỉ tương đương một từ
 
H

hazi

Sơ cấp
6/5/06
38
0
6
Hanoi
thường thì dùng Provision là đúng nhất,
 
T

tran_tung78

Guest
6/2/06
17
0
0
45
hanoi
Provision for bad debt

Tôi nghĩ ở Việt nam đang dùng cụm từ này
Allowance mang nghĩa phân bổ nhiều hơn
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
Bad Debt Expense - Chi phí nợ khó đòi is an expense resulting from uncollectible accounts receivable. These expenses are estimated and recorded to match revenue and expense in the month of sale. This entry should be done so that the income statement and balance sheet are fairly stated at the amount expected to be collected in receivables satisfying the matching principlei. The entry creates a contra accounts receivable balance. When netted against the gross total of accounts receivable, the true value of the receivables is reported.

ASOP: Bad Debt can be recorded via the allowance method, or the direct method.

Allowance Method - Phương pháp dự phòng
The allowance for bad debt - Dự Phòng phải thu khó đòi measures receivables not expected to be collected. Often, it is not known which accounts receivable will be uncollectible, so the allowance account is used instead of accounts receivable. On the balance sheet the allowance is a deduction from accounts receivable and is considered a contra asset.
To estimate the amount of bad debt to accrue into the allowance each period, the following is one acceptable method.
Step 1: Use the actual write-off amount of the previous year and divide it by total credit sales in the same year.
Example: Total write-off for 1993-94 = $4,679.08
Volume of charges 1993-94 = $251,166.98
Last year's write-off % = 1.86%

Note: Last year's write-off % becomes the estimated allowance %.

Step 2: Multiply this percentage by the credit sales in a reporting period to find the amount for the same period's bad debt entry.

Example: Credit sales in October = $28,548.71
Estimated Allowance % = .0186
October bad debt expense = $531.00

Integrating the entire example, the correct entry is as follows:


Debit - Bad Debt Expense $531.00
Credit - Allowance for Bad Debt $531.00

To record the actual write-off, the following method is acceptable. When the write-off in a fiscal year is known, an actual invoice must be eliminated from the detail of accounts receivable. A debit (decrease) to allowance for bad debt and a credit (decrease) to accounts receivable must be made so the receivables balance is decreased appropriately.
Actual write-off entry:

Example: Invoices that have been determined to be uncollectible C.J. Cox Company $3,120.00
Gossic Sales $1,453.00
Perry Incorporated $1,559.00
Total $6,132.00

The entry made when the invoices are determined to be uncollectible is:

Debit - Allow. for Bad Debt $6,132.00
Credit - Accounts Receivable $6,132.00

In some cases, the Allowance for Bad Debt might be significantly higher or lower than the actual amount of uncollectible invoices. In This case, adjustments must be made to the Allowance account so a fair representation of uncollectibles is shown.

Example: Allowance for Bad Debt $100,000
Estimated future uncollectible invoices $25,000
If $100,000 was in the Allowance for Bad Debt, and only $25,000 of Accounts Receivable was estimated to be uncollectible in the future, the allowance is unfairly representative of your future estimated uncollectible accounts. In this case, a reduction to the allowance for Bad Debt and Bad Debt Expense is necessary.

AVAD Debit - Allowance for Bad Debt $75,000.00
Credit - Bad Debt Expense $75,000.00

Example: Allowance for Bad Debt $25,000
Estimated future uncollectible invoices $45,000
If $25,000 was in the Allowance for Bade Debt, and $45,000 of Accounts Receivable was estimated to be uncollectible in the future, the allowance is unfairly representative of your future estimated uncollectible accounts. In this case, an increase to the Allowance for Bad Debt and Bad Debt Expense is necessary.

Debit - Bad Debt Expense $20,000.00
Credit - Allow. for Bad Debt $20,000.00


Direct Method - Phương pháp trực tiếp
The direct method writes off an invoice directly to Accounts Receivable when it is deemed to be uncollectible. an allowance is not set up to estimate any future uncollectibles that occurred in the month of sale. the direct method does not conform to the matching principle and therefore is not in compliance with GAAP. The direct method should only be used when uncollectible invoices can be estimated to be an immaterial amount.
Example: Unpaid accounts receivable over 2 years old for the amount of $4,679.08.
Entry: To write-off an uncollectible invoice

AVAD Debit - Bad Debt Expense $4,679.08
Credit - Accounts Receivable $4,679.08
 
Sửa lần cuối:
T

Thu_Linh

Guest
8/9/06
18
0
1
TP.HỒ CHÍ MINH
người mới tìm tòi học từ điển chuyên ngành kế toán như mình, đọc diễn đàn này chắc chết mất. mỗi người một ý biết tin ai bi giờ

Theo Kế toán Mỹ, allowance là một khoản dự phòng rủi ro trong trường hợp bạn không thu hồi được nợ, thì khoản trích trước này dùng để bù vào khoản thiếu không thu hồi được đó, thông thường khoản dự phòng được trích trước từ revenue, khoản trích trước bao nhiêu % phụ thuộc vào past due, khi xảy ra rủi ro thật sự thì xóa sổ (write off). Liên quan đến các TK allowance,allowance expense, Account receivable và cash.
 
V

vinemale

Guest
7/9/06
1
0
0
51
Hanoi
Allowance for Bad Debts là từ chuẩn rồi. Đa số sẽ dùng từ này. Từ Provision dịch theo tiếng Việt
 
V

viethungKT

Guest
6/6/15
32
1
8
29
Provision for bad debt

Tôi nghĩ ở Việt nam đang dùng cụm từ này
Allowance mang nghĩa phân bổ nhiều hơn
theo như mình biết, Allocation mới có nghĩa là phân bổ
example: allocation to fixed overhead production cost to cost of conversion
 
V

viethungKT

Guest
6/6/15
32
1
8
29
Trong F3/ACCA : allowance for receivables( irrecoverable debt) : Dùng để chỉ dự phòng cho những khoản nợ xấu không thu hồi được trong tương lai( được lập tại cuối mỗi năm).
provision: thường là dự phòng cho những hợp đồng có rủi ro lớn, hay dự phòng về chi phí bảo hành,...
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều