Doanh thu

 • Thread starter Lê Mỹ Hạnh
 • Ngày gửi
L

Lê Mỹ Hạnh

Sơ cấp
17/4/07
3
0
0
Hà nội
#1
Các bạn giúp mình nhé
Cty mình là một công ty phân phối thương mại đơn thuần. Đối với mảng bán lẻ, mình theo dõi công nợ theo tên từng nhân viên bán hàng. Khi xuất hàng chỉ căn cứ trên PXK để ghi nhận công nợ với nhân viên BH và toàn bộ số hàng xuất kho mình ghi nợ TK 157/ có TK156. Cuối tháng chốt kho mới xuất hóa đơn để ghi nhận DT và công nợ. Tuy nhiên tại thời điểm xuất kho không thể căn cứ vào PXK để ghi nợ TK131. Như vậy muốn theo dõi công nợ của từng nhân viên lại phải làm bảng theo dõi ngoài Excel rất mất thời gian. Mình muốn tận dụng phần mềm kế toán để làm 1 lần mà vẫn theo dõi được công nợ của từng NV. Nếu sử dụng TK3387 - DT chưa thực hiện thì chỉ theo dõi được phần giá trị chưa thuế. Có cách nào để hạch toán vừa hàng hóa, vừa công nợ của từng nhân viên bán hàng trong PM không và thông qua TK nào?
Cám ơn các bạn
 

Thành viên trực tuyến

 • ktkthh
 • cactus12
 • truongvinh1232003
 • Bui T Linh
 • lachongcorp123
 • heartsaobang
 • pink94
 • Dungktqn
 • Khánh Linh 1118
 • rvxbinhphuoc
 • mypham0711
 • duongbff
 • chucsoho
 • Phạm Công Huy
 • qthi2209
Xem nhiều