Alternate Payee Endorsement

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ALTERNATE PAYEE ENDORSEMENT, normally, it is when one payee endorses a draft over to another entity, then the new or alternate payee endorses the draft near the original payees endorsement (signature).
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều