Tài sản do Công ty bảo hiểm đền bù có được ghi nhận là TSCD và khấu hao hàng tháng ?

  • Thread starter Tuyet anh
  • Ngày gửi
T

Tuyet anh

Sơ cấp
15/5/05
1
0
0
40
Ha noi
#1
Chào các bạn, tôi có một vấn đề muốn được chia sẻ: trường hợp một tài sản cố định hữu hình tại Công ty tôi đã đóng bảo hiểm hiện giờ bị thiên tai làm hư hỏng hoàn toàn, và đã được Công ty Bảo hiểm bồi thường mua mới. Vậy tài sản được mua mới có được ghi nhận trên sổ tài sản của Công ty và được trích khấu hao phân bổ chi phí hàng tháng không ? Thanks & Best regards!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều