thu nhập chịu thuế tính trước của các DN XL

  • Thread starter yeu
  • Ngày gửi
Y

yeu

Sơ cấp
24/10/07
8
0
1
hai phong
#1
anh chị ơi! em muốn hỏi
em nhận được quyết toán điểm dừng, trong đó có ghi:
thu nhập chịu thuế tính trước= giá thành quyết toán XL*5.5%
em muốn hỏi thuế này nghĩa là sao?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều