Exchange Rate

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
EXCHANGE RATE is the rate at which one currency can be traded for another.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
EXCHANGE RATE: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Là tỷ giá theo đó đồng tiền của một nước này có thể đổi được đồng tiền của một nước khác.
 

Thành viên trực tuyến

  • trantuan89
  • Đặng Văn Tốt
  • tieuthu_007
  • phuongkt411
  • hoang lao ta
  • Châu Nguyễn24
  • thuongdan
  • auyeuch

TEXT LINK

Xem nhiều