Exchange Rate

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
EXCHANGE RATE is the rate at which one currency can be traded for another.
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
EXCHANGE RATE: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Là tỷ giá theo đó đồng tiền của một nước này có thể đổi được đồng tiền của một nước khác.
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều