Exchange Rate Risk

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
EXCHANGE RATE RISK, in foreign exchange, is the variability of a firm’s value due to uncertain changes in the rate of exchange.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
EXCHANGE RATE RISK: RỦI RO TỶ GIÁ

Trong hoạt động hối đoái, là rủi ro làm thay đổi giá trị của một công ty do những biến động bất thường về tỷ giá hối đoái.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều