Ex-factory

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
EX-FACTORY is where a seller's responsibility ends when the buyer at point of origin, i.e., factory, accepts merchandise. This can also be written as Ex-Warehouse, Ex-works, etc.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
EX-FACTORY: TẠI NHÀ MÁY, GIAO TẠI NHÀ MÁY

TẠI NHÀ MÁY là nơi trách nhiệm của người bán chấm dứt khi người mua tại nguồn, ở đây là nhà máy, nhận hàng. Tuỳ theo từng địa điểm giao hàng, người ta có thể gọi điều kiện này là "tại kho" (Ex-Warehouse), "tại xưởng" (Ex-works), "tại mỏ" (Ex-mine), "tại đồn điền" (Ex-plantation), v.v.

*Ex-factory price (Giá bán tại nhà máy)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA