Asset Availability

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ASSET AVAILABILITY is the stated condition or availability of an asset for usability. The subject asset is not available if it is already in use, at capacity, undergoing maintenance, broken, etc.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế

Similar threads

T
Trả lời
0
Lượt xem
475
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
  • Article
tuvan.webketoan.vn weighted average cost formula
Trả lời
0
Lượt xem
358
T
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều