Cùng học cùng ứng dụng: Quản lý hóa đơn tại Nhà hàng

  • Thread starter ĐỖ SƠN HẢI
  • Ngày gửi
Đ

ĐỖ SƠN HẢI

Thành viên thân thiết
10/10/06
130
0
0
40
Phan Thiết
#1
Mình tạo một chương trình tính tiền nhà hàng gồm các table sau
table 1 : hang hóa ( mahang , tên hàng , giá bán , đơn vị )
table 2 : tinhtien ( mabill , ban , tenhang, solg , gia , thanhtien, phong , cashier)
tạo 2 form nhập liệu

1. đăng nhập cashier
2. tạo form nhập thực đơn
3. form so đồ bàn
Thao tác
khi vào chương trình thì cashier đăng nhập chương trình tự động vào form số 3 sơ đồ bàn .
khi khách gọi món ăn cashier chọn bàn trên sơ đồ gọi form 2 cấp nhật dữ liệu

mình lần lược sử lý vấn đề như sau

1. mã bill liên tục
2. thủ tục thêm món ăn mới tù form 2.cập nhật vào table hàng hóa
3. tạo invoice tính tiền khách
4. ( tạm )tạo sự khác biệt trong form sơ đồ bàn để cashier biết bàn nào đang đặt .
5. báo cáo thống kế bán hàng trong ngày .
6. cài pasword không cho thay đổi form ....
7. xử lý số bill tăng trong trường hợp cashier nhập nhiếu bàn và chưa thanh toán

các vấn đề chưa xử lý
1. bảo mật dữ liệu không cho nhân viên nhà hàng chỉnh sửa trong table
2. kết nối mạng nhiều máy dùng.

? cùng thảo luận 2 vấn đề trên được không .
 

Thành viên trực tuyến

  • thienthien9x
Xem nhiều