Assumption

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ASSUMPTION, generally, is one or more beliefs or unconfirmed facts that contribute to a conclusion. Specifically, it is the act of taking on the responsibility or assuming the liabilities of another.
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ASSUMPTION: GIẢ THUYẾT, NHẬN NỢ THAY

1. Theo nghĩa thông thường, là một hoặc một số điều tin tưởng hoặc sự việc chưa được chứng thực có đóng góp vào một kết luận nào đó.
2. Theo nghĩa kỹ thuật, là hành động nhận trách nhiệm hoặc nhận nợ thay một bên khác.
 

Xem nhiều