Assumption

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

1758 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
ASSUMPTION, generally, is one or more beliefs or unconfirmed facts that contribute to a conclusion. Specifically, it is the act of taking on the responsibility or assuming the liabilities of another.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ASSUMPTION: GIẢ THUYẾT, NHẬN NỢ THAY

1. Theo nghĩa thông thường, là một hoặc một số điều tin tưởng hoặc sự việc chưa được chứng thực có đóng góp vào một kết luận nào đó.
2. Theo nghĩa kỹ thuật, là hành động nhận trách nhiệm hoặc nhận nợ thay một bên khác.
 

Thành viên trực tuyến

  • khanhnd737
  • mi nguyễn 3388
  • nguoiduatin1

Xem nhiều

TEXT LINK